Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ansvarig

Androula Ioannou
Distriktsläkare
Rosenhälsans vårdcentral

Faktagrupp hud och STI

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial hud och STI (begränsad behörighet, nytt fönster)

Mer information

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor.

Efter avslutad utredning/behandling sker fortsatt receptförskrivning som regel i primärvården.

DermIS (nytt fönster) Hudatlas.

Foto vid remittering

Foto är obligatoriskt vid remiss angående hudtumörer. Använd då teledermatoskopimallen.
Foto kan vara av stort värde vid flera andra diagnoser. Dels för att underlätta prioritering, dels för att vi då ibland kan ge behandlingsrekommendationer utan patientbesök. I dessa fall behövs ingen dermatoskopibild och vanlig remissmall ska användas.

 

 

Uppdaterad: 2022-09-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv