Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akut sjukvård

Riktlinjerna för fördelning av akuta patienter mellan allmänmedicin och övrig specialistsjukvård gäller för hela regionen och är fastställda av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nedanstående dokument, som är överordnade eventuella lokala överenskommelser, reglerar avgränsningar mellan primärvårdens ansvar för akut sjuka och patientens egenvård samt avgränsningar mot sjukhusens akutmottagningar och diagnostiska behov. Avgränsningarna mellan primärvård och sjukhusens akutmottagningar är desamma oavsett "kontorstid" eller "närakuttid". Detaljregleringar för olika specialiteter regleras i regionens Faktadokument.

Beslutsstödet 1177 Vårdguiden ska användas för sjukvårdsrådgivning:

  • Patienter som enligt beslutsstödet behöver tid hos läkare samma dag ska erbjudas detta.
  • Patienter som inte behöver tid samma dag hänvisas att ringa sin vårdgivare nästkommande vardag.
  • Patienter som enligt beslutsstödet behöver tid samma dag får inte avvisas utan att läkare rådfrågats.

Beslutsstödets anvisningar gäller oavsett om patienten ringer eller befinner sig på mottagningen.

Vägledande dokument för olika specialiteter:

Barn

Gynekologi

Internmedicin

Kirurgi

Ortopedi

Psykiatri

Ögon

Öron, näsa och hals

 

Ansvarig

Fastställt av hälso-och sjukvårdsdirektören 2015-05-28.

Godkänt av respektive medicinsk programgrupp.

Reviderat 2019-01-30.

Mer information

Jourverksamhet - riktlinjer för primärvården, Folkhälsa och sjukvård (nytt fönster)

Hämtat från Ambulanssjukvårdens riktlinjer ( nytt fönster):

Dödsfall utanför sjukhus

Beslutsstöd vid hänvisning till annan vårdnivå eller annat transportsätt - vuxen

 

Uppdaterad: 2020-06-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv