Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2019-07-26 10.25

Videotek och Webbinarium, länkar till korta filmer av allmänmedicinskt intresse

Region Skåne har lagt upp kortare filmer/föreläsningar av allmänmedicinskt intresse som ett komplement till traditionell fortbildning att användas i grupp och/eller individuellt. Observera att lokala avvikelser avseende vårdnivå/riktlinjer kan förekomma. De nås via Faktasidan, fliken Mer kunskapsstöd och sedan länken Övrig fortbildning (till vänster i bild).
Läs mer

2019-07-16 15.18

Ändrat vårdavtal med S:t Olof kliniken, Falköping fr.o.m. 2019-07-01.

Vårdavtalet med S:t Olof kliniken, Falköping är ändrat fr.o.m. 2019-07-01. Från att hittills gällt ”specialistbehandling av långvarig och svår smärta”, omfattas nu följande diagnoser/diagnoskoder: G43 Migrän G44 Andra huvudvärkssyndrom G44.2 Spänningshuvudvärk G44.3 Kronisk posttraumatisk huvudvärk (gäller enstaka besök)
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-07-26
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion