Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2018-12-05 14.16

Nytt Faktadokument Diabetes - nyinsjuknande

Faktagruppen barn- och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument, Diabetes - nyinsjuknande. Obs! ännu ej fastställt.
Läs mer

2018-11-23 10.05

Uppdaterat Faktadokument Hudtumörer

Faktadokumentet om Hudtumörer har förtydligats. Under Vårdnivå och remiss framgår nu tydligare när primärvården förväntas kunna excidera hudförändringar och när remittering bör ske till kirurg- eller öronmottagning.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-12-05
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion