Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2019-01-11 11.49

Reviderat Faktadokument Vårdintygsbedömning

Faktadokumentet Vårdintygsbedömning har reviderats. De viktigaste förändringarna rör psykiatrins ansvar för ”egna patienter” under kontorstid samt förtydligande kring ärenden som initieras av polisen.
Läs mer

2019-01-02 13.23

Reviderat Faktadokument Typ 2-diabetes

Faktadokumentet Typ-2-diabetes har reviderats. Det gäller avsnittet kring läkemedelsbehandling som till vissa delar är omskrivet och innehåller angelägen, ny kunskap.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-11
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion