Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Folkvimmel i stadsmiljö

Samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner har en nära och väl utvecklad samverkan för hälsa, vård och social välfärd. Vi arbetar efter ett gemensamt ledningssystem ”Ledning och styrning i samverkan” och ett antal prioriterade strategiska områden.

Överenskommelser, rutiner och riktlinjer

För att ta del av överenskommelser, rutiner och riktlinjer som har beslutats i samverkan hänvisar vi till webbplatsen Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd i Jönköpings län:

Uppdrag och avtal, Kommunsamverkan, Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd i Jönköpings län (extern webbplats, nytt fönster)

Samordnade insatser, Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd i Jönköpings län (extern webbplats, nytt fönster)

Projekt- och utvecklingsinsatser

Pågående insatser, projekt och utvecklingsarbeten som sker i samverkan presenteras på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län.

Vilka insatser pågår? Utveckling i Jönköpings län (extern webbplats, nytt fönster)

Arbetsmaterial och mötesanteckningar

Arbetsmaterial och mötesanteckningar från REKO ledningsgrupp i samverkan, strategigrupper och arbetsgrupper i samverkan finns på webbplattformen Ping Pong, som kräver inloggning.

Ledningssystem i samverkan, Ping Pong (extern webbplats, nytt fönster)

2018-12-20 13.38

Alla patientgrupper omfattas nu av den ekonomiska regleringen

Från och med januari 2019 omfattar den ekonomiska regleringen* mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län samtliga patienter som är målgrupp för överenskommelsen. Även patienter som skrivs ut från psykiatrin som tidigare har varit undantagna.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-01-31
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion