Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Så här fungerar Regionala vårdriktlinjerna

Regionala vårdriktlinjer är ett kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Dokumenten utgör ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Regionala vårdriktlinjer ägs och förvaltas av Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kontakt

Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

Mer information

Flödesschema för regionala vårdriktlinjer (pdf)

Uppdaterad: 2020-12-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion