Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Coronavirus och covid-19

Uppföljning covid-19 efter sjukhusvård

Mer information

2021-10-20 11.07

Förändring i uppföljning av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK

Fr.o.m. 1 november förändras uppföljningen av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK. AK-mottagningarna kommer då inte längre att ansvara för kreatininkontroller hos dessa patienter.
Läs mer

2021-10-13 15.24

Ny definition av "I" i resistensbeskedet

S=känslig vid normal exponering (normal dos och administrationssätt) I=känslig vid ökad exponering (hög dos eller ändrat administrationssätt) R=resistent (ingen ändring).
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2021-10-20
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv