Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Coronavirus och covid-19

Uppföljning covid-19 efter sjukhusvård

Läkare on demand

Konsultera en läkarkollega

2022-10-02 19.13

Nytt Faktadokument Myeloproliferativ neoplasi, (MPN), handläggning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

Faktagrupp hematologi har ett nytt Faktadokument, Myeloproliferativ neoplasi, (MPN), handläggning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), som gäller fr.o.m. 2022-10-01.
Läs mer

2022-09-28 9.56

Nytt Faktadokument, Lipödem

Nu finns ett nytt Faktadokument om Lipödem ute, faktagrupp Smärta.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2022-10-28
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv