Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Ledning

Mats Uddemar, sektionschef hjälpmedel.  

Britt Forsberg
Verksamhetschef

010-242 87 11

Marika Byrd
Enhetschef

010-242 87 15

 

 
Göran Dalslätt
Enhetschef

010-242 87 07
Pernilla Volmevik Lundberg 
Enhetschef

010-242 87 03
 
Uppdaterad: 2019-08-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service