Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Hem- och konsumentkunskap - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Syfte

  • Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
  • Bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdehet och arbetsfördelning i hemmet.
  • Ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

I årskurs 7-9

Miljö och livsstil:

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län
 
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

Uppdaterad: 2017-02-06
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling