Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdmöte

Vi har flyttat

Vi har bytt teknisk plattform för Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats.

Det betyder att direkta länkar till gamla sidor inte längre fungerar.

I fortsättningen hittar du Sydöstra sjukvårdsregionen på www.sydostrasjukvardsregionen.se.

Sydöstra sjukvårdsregionen utgörs av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland. Vi samarbetar för att främja en miljon invånares hälsa och tillgodose deras behov av hälso- och sjukvård och för att utveckla hälso- och sjukvården i hela sjukvårdsregionen.

Kontakta sjukvårdsregionen

Kontakta sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2020-10-08
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion