Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen (RSL), sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen är Samverkansnämndens beredande organ och förser nämnden med beslutsunderlag. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för att verkställa nämndens beslut genom direktiv till respektive landstings verksamheter och regionverksamheterna. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för uppföljning, produktion, kvalitet och ekonomi.

Gruppen utgörs av tjänstemän från de tre ingående regioner och landstingen samt Universitetssjukhuset i Linköping och träffas för möten fyra till sex gånger per år.

Regionsjukvårdsledningen

Ordförande:
Karl Landergren,
regionsjukvårdsansvarig

Sekreterare:
Leni Lagerqvist

Landstinget i Kalmar län

Karl Landergren, regionsjukvårdssakskunnig
Johan Rosenqvist, regionsjukvårdssakkuning
Leni Lagerqvist, regionsjukvårdssakkunnig
Magnus Persson, regionsjukvårdssakkunnig
Anna Nyqvist, regionsjukvårdssakkunnig

Region Jönköpings län

Mats Bojestig, regionsjukvårdssakkuning
Jan-Erik Karlsson, regionsjukvårdssakkunnig
Kjell Ivarsson, regionsjukvårdssakkunnig
Susanne Yngvesson, regionsjukvårdssakkunnig

Region Östergötland

Lena Lundgren, regionsjukvårdsskunning
Göran Atterfors, regionsjukvårdssakkunning
Annica Öhrn, regionsjukvårssakkunnig
Stefan Franzén, regionsjukvårdssakkunning

Universitetssjukhuset i Linköping

Ditte Persson Lindell, vårddirektör

Uppdaterad: 2018-02-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion