Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Centrumråd, sydöstra sjukvårdsregionen

De fyra regionala centrumråden har till uppgift att ta fram förslag på resurstilldelning, produktion och ekonomisk ersättning för regiongemensam vård inom sina respektive verksamhetsområden. De ska följa upp produktion, ekonomi och kvalitet samt ansvara för regiongemensamma vårdprogram/riktlinjer. De ska också vara ett samarbetsforum.

Centrumråden samlar in data från de regionala medicinska programgrupper - RMPG - som rapporterar till dem. Centrumråden utser ordförande till RMPG, fastställer regionala vårdprogram/vårdriktlinjer samt initierar regionala utvecklingsprojekt/FoU-projekt.

I centrumråden sitter representanter från Universitetssjukhuset i Linköping och de tre landstingen.

Uppdaterad: 2018-02-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion