Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala medicinska programområden (RMPO), sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programområden. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen. Grupperna har flera olika uppdrag. Några exempel är bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Uppdaterad: 2018-05-07
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion