Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Om sydöstra sjukvårdsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionen består av ett samarbete kring högspecialiserad sjukvård mellan landstingen i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Cirka en miljon invånare bor i detta område. Majoriteten av den högspecialiserade sjukvården utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Beslutande i frågor som gäller avtal och praxis är Samverkansnämnden.
 

Webbplatsen syftar till att informera om - och underlätta - samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdaterad: 2018-02-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion