Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Fler samarbeten, sydöstra sjukvårdsregionen

Denna sidan innehåller fler regionala samverkansgrupper inom sydöstra sjukvårdsregionen. De regionala grupperna representeras av sakkunniga från respektive landsting inom vardera specialitet/ämnesområde.

Målsättning är att sammansättning ska vara med god geografisk spridning samt med multiprofessionellt deltagande.

Grupperna har flera olika uppdrag, exempelvis bevaka utvecklingen inom sitt område och att stödja samarbetet för en god vård i regionen.

Uppdaterad: 2018-02-09
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion