Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Styrgrupp för projektet Lärmodeller

Styrelsen har sammanträtt flera gånger under det år som gått för att leda projektet framåt.

 

Rapport från mötet i december

Styrgruppen träffades i Göteborg den 14 december. Mötet hölls hos Registercentrum i Västra Götaland. Med undantag av en styrgruppsledamot (vars videolänk inte fungerade) var samtliga närvarande.

Syftet med det första mötet var att konstituera styrgruppen, och att tillsammans skapa förutsättningar för en aktiv roll för styrgruppen.

Ordförande Bo Bergman höll ihop dagen och ledde samtalet kring inriktningsmålen för 2013. Diskussionerna var många och styrgruppen ställde sig bakom den föreslagna inriktningen.

Projektledare Annika Nordin var med på mötet:

- Det var roligt att få träffa alla och få ta del av deras bakgrund och engagemang till varför de blivit tillfrågade – och tackat ja - till att medverka.

 

Fler rapporter under fliken Rapporter!

Styrgruppen för projektet Lärmodeller:

 • Margareta Albinsson,
  Enhetschef, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling (före detta Utvecklingscentrum), Region Skåne
 • Johanna Dahlberg,
  Studierektor Programintegrationen, Hälsouniversitetet Linköping
 • Soffia Gudbjornsdottir,
  Nationella Diabetesregistret
 • Raymond Lenrick,
  Utvecklingsledare, Landstinget Jönköpings län
 • Margit Håkansson,
  Utvecklingschef Västerbottens läns landsting
 • Kerstin Nilsson,
  Vice-dekan, Sahlgrenska Akademin Göteborg
 • Stefan Lindgren,
  Professor, Statens utredare kring ny läkarutbildning
 • Torie Palm Ernsäter,
  Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk Sjuksköterskeförening
 • Bo Bergman,
  Professor, Ordförande i Styrgruppen

----

 • Annika Nordin, projektledare, adjungerad

Webbredaktör

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2015-03-20
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion