Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Ikon Lärmodeller I och II.Slutrapport Lärmodeller II

 

Slutrapport
LÄRMODELLER II
Nationella kvalitetsregister
i akademiska grundutbildningar inom hälso- och sjukvården

Omslagsbild till slutrapport, digital version 1, 7 november 2016.

Lärmodeller II, slutrapport, pdf 
(publicerad 18 nov 2016)

 

Delprojekten

 

Utbildningsmaterial kopplat till delprojektens resultatredovisningar:
 

Kontakt

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare

Om projektet

Under 2012 - 2016 genomförde Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting en  satsning på nationella kvalitetsregister för vård och omsorg. En del av satsningen handlade om registeranvändning i vårdens grundutbildningar.

Projektet LÄRMODELLER II 2015-2016 är en fortsättning på Lärmodeller I som initierades av Nationell plattform för förbättringskunskap 2012 - 2014.

I fem geografiskt spridda delprojekt har lärosäten i samverkan med den kliniska verksamheten inom hälso- och sjukvården samt registercentra arbetat mot ett gemensamt mål: att i interprofessionell samverkan sprida kunskap om och stödja användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbete i utbildningarna.  Med detta mål, men utifrån olika förutsättningar, vill vi från dessa delprojekt sprida erfarenheter, resultat och lärmodeller.

Vill inspirera

Vår förhoppning är att denna rapport ska inspirera och underlätta för lärosäten och kliniska verksamheter, att tillsammans med studenterna öka kunskap och stödja användning av nationella kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Vi som arbetar med kvalitetsregister vet hur viktigt det är att ledare, professioner, studenter och patienter har kunskap om och ser möjligheter i användning av dessa.

Dagens studenter är morgondagens användare av kvalitetsregister!

Uppdaterad: 2017-06-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion