Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Samverkan barn och unga

Barn och unga

Region Jönköpings län och länets kommuner samverkar i en rad olika frågor gällande barn och unga.

Under rubrikerna till vänster kan du ta del av olika pågående utvecklingsprojekt som sker i samverkan.


 

Kontakter

Noomi Carlsson
Processledare Barn och unga
Region Jönköpings län
0767-247 409

Marie Rahlén Altermark
Länssamordnare Barn och unga psykisk hälsa
FoU-ledare, Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
076-771 52 12
marie.rahlen.altermark@rjl.se

Yvonne Lindén Andersson
Samordnare FoUrum utbildning, Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
072-525 84 02
yvonne.linden.andersson@rjl.se

Uppdaterad: 2016-08-24
Marie Rahlén Altermark, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling