Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Kvalitetssäkring

Hjälpmedelscentralen har under många år arbetat med kvalitetssäkringssystem baserat på IS0 9001:2015.

Det innebär att vi har fastställda rutiner för en stor del av vårt arbete. För dig som kund betyder det att du vet vad du kan vänta dig. Om vi misslyckas följer vi upp det och försöker bättra oss till nästa gång.

Vi har satt upp mål för till exempel leveranser, väntetider, kurser med mera. Ett ständigt förbättringsarbete pågår.

Hjälpmedelscentralens kvalitets- och miljöpolicy är ett rättesnöre i samtliga medarbetares arbete inom hjälpmedelsverksamheten. Den är en "norm" för vad som förväntas och hur alla skall uppträda i olika situationer.

Vår verksamhet och vårt kvalitetssystem revideras årligen av externa revisorer. Vi driver också ett aktivt arbete med interna revsioner för att fånga behov av löpande förbättringar.

Kvalitets- och miljöpolicy

Hjälpmedelscentralen skall i alla patient-, kund- och leverantörskontakter uppfattas som en kvalificerad verksamhet som motsvarar patientens och kundens behov, på ett sätt som ger bästa möjliga resultat för patienten och kunden med hög tillgänglighet och god resurshushållning för huvudmännen.

  • Vi representerar Hjälpmedelscentralen som helhet i alla arbetsuppgifter vi utför.
  • Vi tar ansvar för att respektive arbetsuppgift utförs professionellt.
  • Vår arbetsplats präglas av respekt och förtroende för varandra.
  • Alla medarbetare skall vara lyhörda för kundernas önskemål och vidta åtgärder enligt gällande rutiner och befogenheter.
  • Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av kompetens, kvalité och organisation.
  • Vi har god kännedom om och följer regionens och miljöpolicy i tillämpliga delar.
  • vi bidrar aktivt bidra till att återanvändning av hjälpmedel sker på ett kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga påverkan på miljön.

Med hänsyn till miljön

Hjälpmedelscentralen är byggd med hänsyn till miljön. Huset är ett så kallat energihus och värms upp med hjälp av geoenergi som lagras i marken under huset.

Certifiering

 

Uppdaterad: 2019-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service