Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Support WebSesam och SESAM-LMN

Här under fyller ni i era frågor/ärenden angående WebSesam och SESAM-LMN.

För att vi ska kunna svara är det viktigt att ni fyller i er e-postadress. Adress och postadress kan ni lämna tomma.

Säker förbindelse

Informationen skickas via en säker förbindelse (krypterat) från användarens dator till Hjälpmedelscentralens WebSesam-support.

Uppdaterad: 2017-01-06
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service