Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Samverkan

Region och kommun Styrgrupp Brukarråd

Region och kommun

 


Styrgrupp

 


Brukarråd

 

Kundråd Sortimentgrupper Kunddialog

Kundråd

 


Sortimentgrupper

 


Kunddialog

 

Widgitsymboler från Hargdata (används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och skrivande)
Uppdaterad: 2017-09-22
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service