Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Beställning av inkontinensprodukter till avdelningsnära förråd

Fyll i information om beställande enhet
Datum
Beställare namn
Beställare förskrivarid (5 siffror)
Kundnummer (6 siffror)
Namn på avdelning/boendet

Är detta en korttidsavdelning? JaNej

Adress
Postnummer
Portkod
Ort
E-postadress

Telefonnummer

 

Artikeluppgifter

Leverantör Artikelnr Sesam LMN Produktnamn Förp. storlek Antal förp.
         

 

 

Uppdaterad: 2019-01-24
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service