Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barns rätt

År 2015 bildades Region Jönköpings län då även hälso- och sjukvården organiserades om. En styrgrupp för barnrättsarbetet med representation från olika verksamheter inrättades för att fatta beslut med regionövergripande spridning. Ambitionen är att alla i organisationen tar sitt ansvar för att omsätta barnkonventionen i praktisk handling.

En handlingsplan finns upprättad som revideras regelbundet. Barnkonventionens grundprinciper ska fokuseras på barn och unga som patient, brukare, anhörig och medborgare. I alla verksamheter som rör barn och unga utgör barnkonventionen ett grundfundament i arbetet.

Barnrättsombud finns inom psykiatrin, somatisk specialistvård, primärvården, tandvården samt vissa serviceområden. Målet är att alla enheter ska ha ett barnrättsombud som tillsammans med sin chef håller barnrättsfrågorna levande. Ett nätverk för barnrättsombud finns med organiserade årliga träffar för fortbildning och nätverkande.

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion