Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Om Barndialogen

Barndialogen startade 2001 och är ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer. Barndialogen arbetar på uppdrag av Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län och utgår från Barnkonventionen med en helhetssyn på barns (0-18 år) hela livssituation. Styrgrupp för Barndialogen är Strategigrupp barn och unga.

Uppdaterad: 2018-09-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion