Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Ledning och styrning

Vi arbetar efter ett gemensamt ledningssystem ”Ledning och styrning i samverkan” för regionen och kommunerna i Jönköpings län. Det är resultatet av en process för att finna stabila former för samverkan. Ledningssystemet trädde i kraft den 1 januari 2014.

Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner, reviderad 2016 (pdf, nytt fönster)

Kommunalt forum (tidigare Läns-LAKO) är ett gemensamt politiskt organ som träffas kontinuerligt för gemensamma överläggningar, där man fattar beslut om gemensamma uppdrag och satsningar som rör hela länet. Till Kommunalt forum finns ett beredningsorgan i form av en ledningsgrupp som består av tre socialchefer, tre skolchefer, regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören samt utvecklingsdirektören i Region Jönköpings län.

Till ledningssystemet i samverkan hör tre strategigrupper inom våra prioriterade områden – barn och unga, psykiatri/missbruk och äldre. Strategigruppernas huvudsakliga uppdrag är att identifiera utvecklingsbehov för samverkan inom sina respektive områden. Länsdelsgrupper och arbetsgrupper kommunicerar kontinuerligt med strategigrupperna för att delge utvecklingsbehov och implementera utvecklingssatsningar i deras närområden.

Allt arbete ska utgå från att invånarna får ta del av insatser som håller hög kvalitet och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet förutsätter ett ständigt och systematiskt lärande och utgår från tre kunskapskällor - forskning, praktik och brukarna.

Ledningssystem

Uppdaterad: 2018-05-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling