Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

 Plastverktyg, foto: Jenny Lindberg

Metoder och verktyg

Vill du förbättra ljudmiljön på din förskola?

Det finns en hel del man kan göra för att skapa en så bra ljudmiljö som möjligt. Här har vi samlat erfarenheter från arbetet med att förbättra ljudmiljön på 19 pilotförskolor i Jönköpings län, tillsammans med metodik, förbättringsidéer och kontaktuppgifter:
Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan

Fler tips

Här hittar du fler informationsmaterial, tips och verktyg att använda i förskole- och skolmiljöer och andra miljöer där barn vistas:

Informationsmaterial

Vinster med goda ljudmiljöer, risker med buller med mera:

Praktiska tips för en bättre ljudmiljö

Goda exempel samt checklistor för en bättre ljudmiljö i förskola/skola:

Åtgärder i förskola/skola

Utdrag ur "Hörselhälsa" - studiematerial från Arbetslivsinstitutet samt "Barn i Bullerbyn" (rekommenderade åtgärder för förskolor:

Uppdaterad: 2016-03-04
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion