Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Statistik

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer folkhälsans utveckling inom olika målområden där Barn och unga är ett område.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Barnombudsmannen, Max18 (nytt fönster)

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Kommun- och landstingsdatabasen (nytt fönster)

Skolinspektionen

Skolenkäten VT 2019, Skolinspektionen (nytt fönster)

Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell och annan statlig statistik. Statistiken bygger i stor utsträckning på uppgifter som företag, myndigheter och enskilda personer lämnar till SCB i olika undersökningar. I Barn-ULF har barn (12-18 år) blivit tillfrågade bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Ung idag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar med ungdomspolitik för det civila samhället. Ung idag är ett uppföljningsverktyg av ungdomspolitiken. Den innehåller indikatorer om ungas levnadsvanor inom olika områden. Indikatorerna kan brytas ner till både regional och lokal nivå samt vara uppdelat på kön.

Ung idag, MUCF (nytt fönster)

Kontakt

Veronica Ottosson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-07-19
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion