Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barn som anhöriga till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom

Barn som anhöriga

I Region Jönköpings län vill vi bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn och ungdomar när deras föräldrar är allvarligt sjuka eller hastigt avlider. Personal inom hälso- sjukvården och socialtjänsten har ett ansvar för att erbjuda målgruppen barn ovan, information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 7§) och Patientsäkerhetslagen (6 kap. 5§).  

Barnrättsombud

I det kliniska/praktiska arbetet är det barnrättsombuden som finns på respektive enhet som tillsammans med ledningen på enheten arbetar för att säkerställa att de barn som är anhöriga får information och råd samt det stöd de behöver.

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion