Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Rörelse/aktivitet

Barnets funktionsnedsättning kan handla om hans eller hennes förmåga att röra sin kropp och genomföra aktiviteter. Med aktiviteter menar vi allt det där som utgör ett barns vardag. Det kan för det lilla barnet till exempel handla om att själv ta sig upp i soffan för att sitta bredvid den man gillar vid sagostunden på förskolan eller att köra leksaksbilen framåt när man leker. För tonårstjejen kan det betyda att kunna följa med när klasskompisarna spontant bestämmer sig för att gå och fika eller att snabbt byta kläder på morgonen när det man tog på sig först inte kändes rätt.

Motorisk funktionsnedsättning finns i många grader och kan påverka olika delar av kroppen olika mycket. Det finns också många bakomliggande medicinska orsaker, till exempel Cerebral Pares, Ryggmärgsbråck och Neuromuskulära sjukdomar. Dessa tillstånd kan också påverka andra funktioner, utöver den motoriska förmågan, vilket kan bidra till att barnets vardag blir på ett annat sätt än för barn utan funktionsnedsättning.

Variationen av svårigheter är stor men gemensamt är förstås att man inte kan alls eller har svårt att genomföra de rörelser man vill och behöver göra. Man försöker därför under barnets uppväxt hitta sätt för barnet att vara delaktig, leka och genomföra aktiviteter. Det kan handla om att träna upp motorisk funktion men oftare om att hitta alternativa strategier eller genom att lära sig använda olika hjälpmedel.

För många barn med motoriska funktionsnedsättningar är det de konsekvenser av funktionsnedsättningen som inte syns som påverkar vardagen mest. Att röra sig och använda hjälpmedel innebär för de här barnen ofta en större fysisk ansträngning och tar längre tid än för andra barn. Konsekvensen blir att mer energi går åt och att man blir oftare och mer trött än vad vi i omgivningen kan förstå genom att jämföra med hur det är för oss. Det här och andra osynliga konsekvenser av att ha en motorisk funktionedsättning är viktigt att känna till för att kunna hjälpa barnet till en fungerande vardag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör man genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet som erbjuds kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Kompetensen som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion