Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Syn

Att leva med en synnedsättning kan innebära att tillgängligheten och delaktigheten i det dagliga livet minskar eller försvåras.

I Jönköpings län arbetar Syncentralens barnteam utifrån en helhetssyn av barnets behov och utveckling för att mildra konsekvenserna av synskadan.

Synpedagog/specialpedagog och optiker gör en kartläggning och synprövning/refraktionering/synfunktionsutredning. Det kan innebära utprovning, förskrivning och utbildning av hjälpmedel. Uppföljning och uppdatering av eventuella hjälpmedel t.ex. glasögon, förstoringshjälpmedel, datoranpassning m.m. sker regelbundet.

Synpedagog/specialpedagog gör återkommande besök på förskola/skola och vid behov görs också hembesök. Då ges utbildning/handledning, råd och tips, för att på bästa möjliga sätt stimulera till barnets fortsatta utveckling.

Det kan handla om att titta på miljön. Bra icke bländande belysning. Barnets placering, t.ex. i förhållande till fönster eller whiteboard/smartboard m.m. Kontrast, visuellt är det lättare att se saker som skapar kontrast mot bakgrunden. Taktilt, t.ex. markering i golv.

Pedagogiskt. Använda synmässigt bra material, typsnitt, visa bilder och andra saker på nära håll, jobba med alla sinnen, framför allt att vara verbal och t.ex. berätta vad som skrivs och vad som händer m.m.

Tränar och utbildar efter behov så att hjälpmedlen används optimalt.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör man genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet som erbjuds kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Kompetensen som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion