Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Forskning och studier

Klinisk patientnära forskning

Region Jönköpings län ger medarbetare inom olika yrken möjlighet att bedriva en klinisk, patientnära forskning. Det vill säga forskning där resultaten ofta på relativt kort tid kan omsättas till förbättringar av rutiner för vård och behandling.
Forskning

En evidensbaserad socialtjänst, skola och fritid

FoUrum arbetar på uppdrag av länets kommuner för att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänst, skola och fritid. Utgångspunkten är att ge medborgarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.
FoUrum, Kommunal utveckling (nytt fönster)

Forskningsområden - tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt

Inom Region Jönköpings län bedrivs klinisk patientnära forskning med fokus på i huvudsak tio forskningsprofilområden. Varje profilområde innehåller vetenskaplig kompetens och är tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt. Forskningsområdets resultat ska ha betydelse redan på kort sikt för de patient-grupper som berörs.

Information om forskning övergripande Region Jönköping

Medicinsk diagnostik

Odontologiska Institutionen

Primärvårdens FoU-enhet

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

FoUrum, kommunernas FoU-plattform

Övrigt

PICCPORT

Magister och masterprogram

Region Jönköpings län har tillsammans med kommunerna i länet och Högskolan i Jönköping utvecklat ett masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Nu finns möjligheten att bygga på sin grundutbildning med en kvalificerad utbildning för dig som har en stark drivkraft att göra vården eller omsorgen ännu bättre.

En del av platserna tillsätts efter särskilt urval. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande som är särskilt lämpade för ledande arbetsuppgifter.

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap på Högskolans webbplats (nytt fönster)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), regionens webbplats (nytt fönster)

Verksamhetsförlagd utbildning utgör också en del av kommunernas uppdrag. Det är av stor betydelse att studenterna får en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och till att arbeta inom socialtjänstens verksamheter efter avslutad examen. Arbetet med att samordna och utveckla VFU i länets kommuner görs av FoUrum i samverkan med högskolan.
FoUrum social välfärd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-08-20
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion