Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Två läkare, foto: Johan W Avby

Forskning och studier

Klinisk patientnära forskning

Region Jönköpings län ger medarbetare inom olika yrken möjlighet att bedriva en klinisk, patientnära forskning. Det vill säga forskning där resultaten ofta på relativt kort tid kan omsättas till förbättringar av rutiner för vård och behandling.

Region Jönköpings läns strategiska mål ska bidra till en god hushållning och ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i ett attraktivt län. Forskning är därför en naturlig del i Region Jönköpings läns verksamhet.

Futurum - akademin för hälsa och vård, är den enhet inom Region Jönköpings län som ansvarar för forskningsfrågor.

Vill du forska (Futurums webbplats, nytt fönster)

En evidensbaserad socialtjänst, skola och fritid

FoUrum arbetar på uppdrag av länets kommuner för att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänst, skola och fritid. Utgångspunkten är att ge medborgarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

Har du frågor om kommunernas forskning - kontakta FoUrum:

Uppdaterad: 2018-04-17
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion