Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Om biblioteken, Futurum

Regionens bibliotek

På Regionens bibliotek kan du söka information om aktuell forskning, hälsa och sjukdomar, låna böcker och andra media. Biblioteken erbjuder ett stort urval medicinska tidskrifter i både tryckt och elektronisk form.

Medicinska fackbibliotek

De medicinska fackbiblioteken spelar en viktig roll för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom Regionen Jönköpings län. Här kan du få handledning vid datasökning och hjälp med att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Biblioteken på intranätet

Åtkomst till facktidskrifter/ e-böcker och databaser får du genom Regionens intranät.
Biblioteken på Regionens intranät

 

Bibliotek inom Regionen Jönköpings län

 

Proxive  Info om Proxive

BrowZine  Info om BrowZine

Kontakta medicinska fackbiblioteket för frågor:

Kontakt

Åsa Zetterling
Bibliotekschef

 

 

Uppdaterad: 2018-08-20
Jenny Meyer, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion