Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientsäkerhet – läkemedel

Säker vård – alla gånger Region Jönköpings läns satsning på patientsäkerhet. Satsningen innehåller 16 områden varav tre har fokus på läkemedel.
Läkemedelskommittén har ett övergripande ansvar för dessa tre områden:

Uppföljning sker övergripande genom Läkemedelskommittén

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Mer information

Säker vård - alla gånger (nytt fönster)

Samlat stöd för patientsäkerhet, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-07
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service