Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientinstruktioner/ information kring läkemedelsbehandling

För att underlätta för en bra läkemedelsbehandling används ibland olika patientinstruktioner. Dessa instruktioner kan vara t.ex. användaranvisningar, behandlingsscheman, nedtrappningsscheman eller instruktioner för underhållsbehandling. Patientinstruktioner är framtagna i samråd mellan berörd klinik och en klinisk apotekare. Innan informationen publiceras är de godkända av namngiven specialist.

Behandlingsområden

Antibiotika
Endokrinologi
Hjärta och kärl
Hud
Onkologi
Palliativ
Röntgen
Smärta
Sömn
Övrigt

Antibiotika

Endokrinologi

Hjärta och kärl

Hud

Onkologi

Palliativ

Röntgen

Smärta

Sömn

Övrigt

Nedtrappning

För nedtrappning av opioider, se intranätets arbetsbeskrivningar under Landstinget / Hälsa och vård / Omvårdnad / Smärta /

Kontakt

Kristin Krigsman
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Ansvarig granskare

Patientinstruktionerna är granskade av en överläkare inom respektive behandlingsområde.

Mer information

Läkemedelsinformation på 1177

Uppdaterad: 2019-06-17
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service