Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Målbild:

Som patient i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län förväntar jag mig:

 • att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är individuellt anpassad till mig för att ge bästa möjliga effekt och minsta möjliga risk. Den följs upp och omprövas regelbundet och jag och/eller mina närstående får den information som behövs för att föra dialog om behandlingens effekt.
 • att min läkemedelshantering är säker och överblickbar för mig oavsett om jag sköter den själv eller får hjälp.

Information och rutiner

Klicka på nedanstånde rubriker för att hitta information och riktlinjer relaterade till de olika stegen i processen för läkemedelshantering. I menyn till höger finns även länkar till processbilder som beskriver olika delar av hemsjukvårdens läkemedelshantering och samverkan med övriga aktörer (primärvård och apotek).

Ordination

 • Riktlinjer för ordination
 • Information om läkemedelslista (jmf med andra listor)

Recept

 • Riktlinjer för recepthantering
 • Receptförnyelse - samverkan med vårdcentral

Distribution

 • Apoteksärenden - samverkan med apotek
 • Beställning och leverans av läkemedel
 • Betalningsalternativ på apotek

Förvaring

 • Riktlinjer för förvaring av läkemedel
 • Läkemedelsförråd, placering av läkemedel
 • Hållbarhet och kassation

Iordningställande, överlämnande, administrering

 • Riktlinjer för iordningställande och överlämnande eller administrering
 • Hjälpmedel för läkemedelshantering (inkl dosdispensering)
 • Delbarhetsinformation

Uppföljning

 • Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång
 • Förberedelse inför årskontroll - samverkan med vårdcentral
 • Egenvårdsbedömning - checklista

Kontaktperson

Höglandets sjukvårdsområde:
Anna Wiberg
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Jönköpings sjukvårdsområde:
Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Värnamos sjukvårdsområde:
Judit Denes
Klinisk apotekare
010-244 87 85
 

Processbilder - läkemedelshantering i hemsjukvård

Övertagande av läkemedelsansvar

Sjuksköterska med läkemedelsansvar

Planerade läkarbesök

Anslutning till maskinell dosdispensering på vårdcentral för patient som inte har hemsjukvård

Läkemedelsprojektet

Läkemedelsprojektets syfte var optimerad läkemedelshantering för patienter med kommunal hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende.

Projekttid var 1/4-2015 till 31/3-2016 (totalt 1 år).

Projektledare Sara Wulff

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service