Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Instrument

Följande instrument är ett urval  som vi har tillstånd att publicera. Ytterligare instrument är publicerade i arbetsterapiprogram.


ADL-instrument Jönköpings sjukvårdsområde

Kognitiva bedömningsinstrument Jönköpings sjukvårdsområde

Bedömningsinstrument socialpsykiatri och specialistpsykiatri

Bedömningsinstrument inom Jönköpings kommun respektive specialistpsykiatrin 16 mars 2017:

Kommun/Socialpsykiatri/Boende, BST och Träffpunkter:

  • ADL-taxonomin, psykiatriversionen (både i intervju och observation, utvalda aktiviteter):

    • På uppdrag av LSS/SoL-handläggare som del i utredning t.ex. inför ansökan om boende

    • I samråd med personal

    • I fondansökningsprocessen

  • Komplement:

    • COPM

    • Intressechecklistan

    • GAP

    • Min mening

    • MMT

    • Cognistat

Kommun/Socialpsykiatri/Arbete:

  • AWP

  • AWC

  • WEISS

  • WRI

  • DOA

  • ACIS-S

Region/Psykiatrin/Öppenvården:

  • ADL-taxonomin

  • Min mening

  • COPM

  • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

  • ATMS- S

  • Kartläggning av aktivitet (Psykiatrins egna)

  • Min Mening

  • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

  • Kartläggning av aktivitet (Psykiatrins egna)

Region/Psykiatrin/Rehabiliteringsenheten/Arbetsförmågeutredning:

  • WRI

  • WEISS

  • AWP

  • AWC

  • Komplement:

    • Cognistat

    • SAK

Region/Psykiatrin/Rehabiliteringsenheten/Rehabilitering:

  • ADL-taxanomin

  • COPM (för målsättning)

  • Min Mening (för målsättning)

  • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

  • Intressechecklistan

  • KASAM

  • POES (tidsdagbok)

  • Kartläggning av aktivitet

  • GAP

  • PRPP

  • AMPS

Region/Psykiatrin/Neuropsykiatriska Teamet:

  • ADL-taxanomin

  • PRPP

  • Sensory Profile

Kontakt

Höglandssjukhuset

Astrid Nordvall Persson
astrid.nordvall.persson@rjl.se
010- 243 72 54

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos
yvonne.londos@rjl.se
010-242 14 60

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson
annika.magnusson@rjl.se
010-244 79 09

Värnamo sjukhus

Vakant

Uppdaterad: 2018-12-06
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik