Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vård av asylsökande och flyktingar

Jönköpings län har tagit emot många asylsökande och flyktingar under 2015 och 2016.

Alla människor ska bemötas och bedömas professionellt, oavsett ursprung. Asylsökande ska erbjudas vård som inte kan anstå och hälsoundersökningar. Det är också viktigt att asylsökande så snart som möjligt integreras i det svenska samhället.

Här finns användbar information för dig som möter asylsökande i ditt dagliga arbete samt en sammanställning av regionens riktlinjer för asyl och integration.

Resurser och stöd i Jönköpings län

 

Riktlinjer

På www.uppdragpsykiskhalsa.se finns material och filmer riktade till asylsökande och nyanlända på flera olika språk.
Filmerna hittar du här: vimeo.com/psykiskhalsa/videos

Uppdaterad: 2018-12-06
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion