Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsa och vård

Folkhälsa, vård och tandvård

Här hittar du som arbetar med hälsa, vård, tandvård och omsorg i Jönköpings län information du kan behöva i ditt uppdrag.

Region Jönköpings läns uppdrag

Region Jönköpings läns vision, mål och värderingar, budget och utvecklingsplaner med mera:
Region Jönköpings läns uppdrag (nytt fönster)

Verksamhetsorganisation

Läs om hur Region Jönköpings läns verksamheter är organiserade:
Verksamhetsorganisation (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-08-20
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion