Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen och de regionala medicinska programområdena i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland tar vid behov fram gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Sydöstra sjukvårdsregionen

karta över sydöstra sjukvårdsregionen
Sydöstra sjukvårdsregionen består av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.
Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Elinor Jälmeborg, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård