Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kvinnosjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Kvinnosjukdomar

 • Endometriehyperplasi
 • Endometriecancer (Corpuscancer)

Kvinnohälsa

Prevention

 • Basprogram för mödrahälsovården
 • Blodgruppsimmunisering
 • Cervixcancerprevention (pdf, nytt fönster)
 • PGD (Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik)
 • Ultraljudsscreening av gravida, KUB, samt invasiv fosterdiagnostik

Fertilitet

 • Assisterad befruktning
 • Remittering av gravida med förväntad prematur
 • Riskbedömning vid förlossningen

Foster

 • Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi

 

Ansvarig

Gunnel Lindell
Ordförande i regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård
Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster