Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering och smärta, Region Östergötland

Nationellt vårdprogram

Vårdprogram framtaget av nationellt specialistnätverk EDS (version 1-2019):

Nationellt vårdprogram hypermobilitersspektrumstörning (HDS) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobiltetstyp (hEDS)

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Östergötland:

Rehabiliteringsprogram och åtgärdsprogram

Rehabiliteringsprogram cervikala

Rehabiliteringsprogram paraplegi

Rehabiliteringsprogram vid hjärnskada

Rehabiliteringsprogram RIMA nov 2013

Rehabprogram bedömningsperiod uppföljning 

Åtgärdsprogram intensivrehabilitering

Uppdaterad: 2021-02-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion