Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Blanketter om vårdval

Avtal

 • Mall för avtal för ersättning av ST-läkare (pdf)

Ersättning

 • Underlag för ersättning för tolkarvode, vård av utländska medborgare och utlandssvenskar, blankett RjL5130 (Word)

Invånarnas val

 • E-tjänst, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)
 • Val av vårdcentral, blankett RjL5182 (Word)

Uppföljning

 • Åtgärdsplan avvikelse för vårdenhet inom vårdval i Jönköpings län, blankett RjL5132 (Word)

Utbildningsuppdrag

 • Ansökan om utbildningsuppdrag och ersättning för ST-läkare, blankett RjL5125 (Word)
 • Ansökan om fortbildningsuppdrag och ersättning för läkare från EU/EES länder, blankett RjL5126 (Word)
 • Beskrivning av vårdenhet - bilaga till ansökan om utbildningsuppdrag för AT- och ST-läkare, blankett RjL5127 (Word)
 • Ansökan om ersättning för praktiskt tjänstgöring psykolog (PTP)

Ändringar

 • Ändrade ägarförhållanden för vårdenhet/leverantör inom vårdval (RjL5179)
 • Nytt namn på verksamhet inom vårdval i Jönköpings län, blankett RjL5128 (Word)
 • Bedriva fortsatt vård med samma organisationsnummer - ansökan
 • Överlåtelse av LOV-avtal för vårdenhet/leverantör inom vårdval (RjL5184)

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2019-06-14
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion