Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Systematiskt förbättringsarbete 2019 - Psykisk hälsa

Vårdcentralens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är långsiktigt och bedrivs enligt vetenskapligt säkrade metoder. Utgångspunkter för arbetet är att det uppmuntrar hälsoaspekter med kunskapsstöd och resultat i fokus. Arbetet bedrivs genom ständiga förbättringar och i samverkan med patienter och vårdgivare/aktörer i enhetens närhet.

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning 2019 ska leverantören ha en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet samt genomföra ett systematiskt förbättringsarbete inom psykisk hälsa.

Vårdcentralen erbjuds stöd för  sitt systematiska förbättringsarbete. Alla kan avropa coachning inom ex. hälsa, sjukskrivning och rehabilitering samt kvalitets och patientsäkerhetsmetoder. Kontaktpersoner för coaching är Jesper Ekberg och Göran Henriks samt även Ann-Britt Ekvall när det gäller sjukskrivning och rehabilitering.

 

Viktiga datum för förbättringsarbetet

Systematiskt förbättringsarbete 2019

Visa större bild av tidsplanen ovan

 

Kriterier, bedömning, verktyg och redovisningar

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Mer information

Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-28
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion