Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarbesök i hemmet

Leverantören får särskild ersättning för hembesök hos de mest sjuka om villkoren nedan uppfylls.

Ersättning betalas ut för hembesök av läkare dagtid och jourtid som registreras i Cosmic med kontakttyperna:

  • Hembesök enskilt
  • Hembesök team

Eftersom ersättningen för hembesök på jourtid betalas ut till den vårdcentral där läkaren är anställd ska hembesöket registreras och dokumenteras på vårdcentralen där läkaren är anställd.

Ersättning är 3 000 kronor per hembesök.

Planerade besök på särskilt boende under rondtid ska registreras som utlagd mottagning, där utgår ingen styckesersättning. Dessa ersätts enligt läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer, regelboken avsnitt 7.7. 

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till ”Primärvård inom vårdval” avsnitt 7.7 Vården av de mest sjuka.
 

Uppdaterad: 2019-03-17
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv