Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smärtrehabilitering på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping.

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-11-15
Agneta Krook, Akutkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård