Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Konferenser om kultur, natur och djur i vård och omsorg

Region Jönköpings län har sedan 2004 arbetat med utvecklingsarbete med syfte att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vårdarbetet.  Målet är att invånarna inom vår region ska få ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter.

Kommande konferenser
 

 

Genomförda konferenser

Uppdaterad: 2019-03-19
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion