Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Barn och unga

Inom området Barn och unga arbetar vi med att stödja kommunerna i utvecklingen av insatser för barn och ungdomar som har ett behov av stöd för att kunna leva som andra, eller som har en uttalad risk för psykosociala problem.

Det görs genom olika former av kvalitets- och utvecklingsarbeten; några exempel är forskningsstudier, implementering av evidensbaserade metoder, seminarier och konferenser.

Inom området samarbetar vi nära FoUrum utbildning, som är kommunernas regionala arena för samverkan kring en evidens- och kunskapsbaserad skola.

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare

072-230 33 07

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2018-06-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling