Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kurs och konferens

Genom kommunernas gemensamma kurs- och konferensverksamhet arrangeras utbildningar för främst anställda och förtroendevalda i länets kommuner.

Vi erbjuder ett brett utbud av bland annat kurser, konferenser, temadagar och högskoleutbildningar.

Dessa publiceras i Region Jönköpings läns gemensamma kalender - lärandekalendern.

Lärandekalendern med kurser arrangerade av Kommunal utveckling (nytt fönster)

Kontakt

Eva Lindkvist
Kurssamordnare

036-32 45 39
072-519 45 02

Uppdaterad: 2017-12-06
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling