Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Rapporter och publikationer

Här hittar du rapporter, vägledningar, broschyrer och annat informationsmaterial som publicerats inom FoUrums verksamhet. Vi trycker inte några rapporter. Det går därför inte att beställa våra rapporter i tryckt format.

Vi har valt att presentera våra publikationer per verksamhetsområde enligt vänsternavigeringen.

Uppdaterad: 2015-10-15
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling