Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kontakt

Besöksadress

FoUrums besöksadress är Västra Storgatan 18 A på tändsticksområdet i Jönköping. Det ligger alldeles i anslutning till Resecentrum och tågstationen.

Parkering finns närmast på Västra torget, i parkeringshus Per Brahe och parkeringsplats Junegatan.

Hitta hit (extern webbplats, nytt fönster)

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Västra Storgatan 18 A
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping
Kontaktcenter: 010-241 00 00
Fax: 036-16 65 99
Organisationsnummer: 232100-0057

Funktionsbrevlåda:

Twitter: @FoU_regionjkpg

Kontaktuppgifter till medarbetare

Kontaktuppgifter till varje medarbetare återfinns under respektive verksamhetsområde, men också samlat i alfabetisk ordning på en särskild sida.

Medarbetare på FoUrum social välfärd A-Ö

Uppdaterad: 2016-05-16
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling